BIG90 - 7GB

  • Data tốc độ cao: 7GB 
  • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  • Hết dung lượng, hạ tốc độ
  • Giá: 90.000 VNĐ
  • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn tiền vào TK chính trong 48h)
  • Cước gửi 1543: Miễn phí

Soan: TR6 MAX90 gửi 1543 

Giá: 90.000 VNĐ

- Các cú pháp hỗ trợ sử dụng gói cước BIG90 Vinaphone:

  Kiểm tra dung lượng Data gói cước BIG90 Vinaphone, soạn: DATA gửi 888.

  Hủy gói cước, soạn: HUY BIG90 gửi 888.

(Cước tin nhắn gửi 888: Miễn phí)